Högkraftsrigg EB 02HF

Högkraftsriggen EB 02HF används vid relaxations­provning av gummi med höga krafter upp till 45 kN (45 000 N), enligt ISO 3384.

Relaxationsprovning av gummi i kompression med höga krafter

För relaxationsprovning av gummi med höga krafter kan vi erbjuda vår högkraftsrigg, EB 02HF. Med denna rigg kan relaxations­provning i kompression utföras där materialet utsätts för krafter upp till 45 kN (45 000N). Detta möjliggör en helt annan typ av material­provning än med standard­riggarna.

Trots möjligheten att testa under dessa höga krafter är riggen inte större än att den får plats i våra vanliga cellugnar. Provet som testas kan ha en maxhöjd på antingen 50 mm eller 100 mm, vilket behöver specificeras på ordern.

Själva kompressionen sker med hjälp av en extern drag-tryckprovare (ingår inte) och om man vill säkerställa att riggen och provet inte tappar i temperatur under kompressionen kan utrustningen kompletteras med vår special­anpassade ugn, EB 02HF.01, vilket rekommenderas.

Standarder

Högkraftsrigg EB 02HF fungerar bra inuti apparat­kraven i ISO 3384, ISO 6914 och andra likvärdiga standarder.

Viktiga egenskaper för högkraftsrigg EB 02HF

  • Kraftområde, kompression: 45 kN
  • Noggrannhet: ±0,1 % över hela skalan
  • Upplösning, kompression: 1 N
  • Temperatursensor: Pt 100, 1/3 DIN
  • Maxtemperatur: +200 °C

Tillbehör som ingår

  • Manual på engelska
  • Nödvändiga verktyg
  • Ackrediterad kalibrering inklusive certifikat

Mer information

Produktbroschyr:
Elastocon Stress Relaxation and Creep System.pdf


Tillverkare: Elastocon