Monitor Plus EC 11 är ett övervaknings­program för instrument som ugnar och för temperatur och fuktighet i laboratorier.

Program för övervakning, Monitor Plus EC 11

I programvaran är det möjligt att ställa in larmgränser för temperatur och fuktighet.

Programmets layout

Programmet har tre huvudfönster: ett för att se aktuell temperatur och motsvarande kurvor, ett för jämförelse av historiska data och en för inställningarna för kommunikationen med förstärkarna.

Konfiguration

Givare för temperatur, fuktighet, tryck, förskjutning, V, mA och så vidare är anslutna till en databox med förstärkare. Varje databox kan ha mellan 1 och 24 ingångar för olika givare. En eller flera databoxar ansluts via en nätverks­anslutning till datorn som kör programmet Monitor Plus EC 11. Flera databoxar placerade i olika rum kan anslutas till samma loggande dator via företagets nätverk.

Flexibilitet

För att öka flexibiliteten och möjligheten för ett kundanpassat system säljs programmet i två delar. En del, EC 11 som är grundprogramvaran, och en del i licensform, EC 11-x. Där x motsvarar det antal givare som ska kopplas in och köras med programmet. En givare = 1 licens, 4 givare = 4 licenser och så vidare. På detta vis betalar kunden enbart för det system som utnyttjas. Om behoven ökar kan systemet enkelt utökas.

Tillbehör

Separat övervaknings­program, EC 11.01, som kan installeras på andra datorer inom nätverket. Därmed kan operatören enkelt kontrollera och utvärdera provningen från valfri kontorsdator utanför laboratoriet.

Vi rekommenderar starkt att den dator som används för provningen kopplas till en UPS (Uninterruptible Power Supply) för att säkerställa ström­försörjningen till datorn under ett kortare ström­bortfall. Vi kan erbjuda en variant på detta, ED 06. Kontakta oss för mer information.

Mer information

Produktblad: Elastocon Software Monitor Plus EC 11.pdf


Tillverkare: Elastocon