Hot Set-provare EB 16-II

Hot Set-provare EB 16-II är framtagen av Elastocon för provning av tvärbindning hos kabelmaterial enligt IEC 60811-2-1 och tekniskt likvärdiga standarder.

För att undvika för höga temperaturförluster under insättning, sätts proverna in genom en mindre öppning i överdelen av instrumentet. För att få en lämplig arbetshöjd och för att inte proverna ska skaka under insättandet, är ugnen fixerad och provhållaren förflyttas upp och ner med hjälp av ett servomotordrivet skruvsystem

Ugnen har kontrollerad luftombyteshastighet och låg lufthastighet vilken kontrolleras genom en flödesmätare. Ugnen möter kraven för en åldringsugn enligt standard IEC 811.

Mätningarna görs genom fönstret på ugnen med hjälp av en mätskala och en laserpekare som är monterade på dörren. Vid behov av rengöring kan fönstret tas isär.

Mallarna som inkluderas kan användas för 3 platta prover och 3 rundprover av samma material, samt 2 platta prover och 2 rundprover av två olika material.

Då man mäter töjningen trycker man på en knapp på mätskalan och värdena skickas via bluetooth till rätt punkt i mallen på datorn. Sättningen mäts utanför ugnen med hjälp av ett digitalt skjutmått som också är anslutet till datorn via bluetooth. En färdig provrapport kan tas fram och öppnas i ett kalkyprogram.

Standarder

Ugnen möter kraven i IEC 60811-2-1 och andra tekniskt likvärdiga standarder.

Temperaturområde

 +40 °C till +250 °C

Användbar volym

60 liter

Viktiga egenskaper

 • Provhållaren förflyttas upp och ner med hjälp av en servomotor
 • Speciellt konstruerad för kontrollerad luftombyteshastighet och lågt luftflöde (<0,001 m/s), som endast är beroende av luftombyteshastigheten
 • Temperaturvariation i tid ± 0,25 °C
 • Temperaturvariation i rum ± 0,5 %
 • Temperaturkontroll med 0,1°C börvärde (PLC)
 • Temperaturindikator med givare i den inre kammaren
 • Solid-state-relä för säker kontroll
 • Justerbar begränsning av över- och undertemperatur med larm
 • Fast säkring för övertemperatur vid 340 °C
 • Säkerhetsrelä för övertemperatur
 • Flödesmätare med nålventil, för inställning av luftombyteshastighet
 • Styrs via mikro-PLC, med pekskärm i färg
 • Laserpekare för mätning av töjningen
 • Digitalt skjutmått för mätning av sättningen
 • Temperaturstyrd kylfläkt för elektronikskåp
 • Drifttidsmätare (PLC)

Tillbehör som ingår

 • Klämmor och vikter för 8 prov ingår såväl som datorn (Windows)
 • Manual på engelska
 • Nödvändiga verktyg (bland annat pekpenna till PLC-pekskärmen)
 • Ackrediterad kalibrering inklusive certifikat
 • Mallar till kalkyprogram för provning och resultatrapport för:
  – 1 material, 3 prover
  – 1 material, 3 runda prover
  – 2 material, 2 prover per material
  – 2 materials, 2 runda prover per material

Tillbehör som inte ingår, men krävs för hot set-provning

Tillval

 • EB 16.01 – 1 uppsättning extra klämmor, vikter och krokar
 • EB 16.03 – 8 uppsättningar extra klämmor, vikter och krokar
 • EC 11 – Monitor Plus övervakningsprogram
 • Nätverkskabel

Mer information

Produktbroschyr: Elastocon Hot Set Testers.pdf

Titta på vår video om Hot Set-provare EB 16-II:


Tillverkare: Elastocon