Elastocon cellugn EB 19

Cellugn EB 19 är utrustad med 4 celler med individuell temperatur i varje cell. Varje cell har individuell kontroll av luftombyteshastigheten och rymmer 24 standardprover.

EB 19 är en av senaste generationens cellugnar från Elastocon för precisionsåldring av gummi- och plastmaterial under kontrollerade former.

Två temperatursensorer används, en för temperaturkontroll och en för mätning av temperaturen nära proverna. Den sistnämnda sensorn kan också vara ansluten till en programvara för loggning.

OBS! För bästa möjliga prestanda av instrumentet rekommenderar vi en placering i en miljö med en stabil temperatur mellan +10 och +30 °C.

Standarder

 • ISO 188 metod A
 • IEC 60811-1-2
 • IEC 60216-4-3

Temperaturområde

+40 °C till +200 °C (EB 19)
+40 °C to +300 °C (EB 19HT)

Användbar volym

4 × 2,4 liter

Viktiga egenskaper för Elastocons cellugnar

 • Temperaturvariation i tid ± 0,25 °C
 • Temperaturvariation i rum ± 0,5 %
 • Temperaturindikator med givare i varje cell (PLC)
 • Temperaturkontroll med 0,1°C börvärde (PLC)
 • Justerbara övre och nedre temperaturbegränsningar med larm (PLC)
 • Styrs via mikro-PLC, med pekskärm i färg
 • Namngivning av provning via PLC-skärmen
 • Kontrollerad luftombyteshastighet och lågt luftflöde
 • Inbyggd luftpump
 • Larm för lågt lufttryck (PLC)
 • Förbättrad isolering för lägre energiförbrukning, mindre miljömässig påverkan och lägre kostnader
 • Låg yttertemperatur tack vare kylkanaler
 • Indikator för strömbortfall (PLC)
 • Drifttidsmätare (PLC)
 • Återställningsbar nedräkningstid för varje cell (PLC)
 • Larmhistorik
 • Mikrofilter för luften som avlägsnar 99,99 % av alla partiklar över 0,1 µm

Tillbehör som ingår

 • En provhållare per cell (med plats för upp till 24 provkroppar)
 • Nödvändiga verktyg (bland annat pekpenna till PLC-pekskärmen)
 • Ackrediterad kalibrering inklusive certifikat
 • Manual på engelska

Tillval för cellugnarna

 • EB-P – Rampfunktion för temperaturinställningar (PLC)
 • EC 11 – Monitor Plus övervakningsprogram
 • ED 04 – Dator (Windows)
 • ED 06 – UPS (Uninterruptible Power Supply), rekommenderas till datorn för att eliminera störningar från strömavbrott i upp till 30 minuter
 • Nätverkskabel

Mer information

Produktbroschyr: Elastocon ageing ovens.pdf

Relaterade artiklar


Tillverkare: Elastocon