Insats för ASTM-provning i cellugnar

Insatsen har tre provrör för provning enligt ASTM D865, värmeåldring av gummi i luft, och ASTM D471, provning av gummiegenskaper i vätska. Insatsen passar cellugnarna EB 01-II, EB 19 och EB 20.

Glasrör för luftkylning ingår och vattenkylning kan levereras som tillval.

Glasrörsystemet är också mycket lämpat för provning i vätskor enligt ISO 1817.

Bilderna visar de tre konfigurationerna.

1. ASTM D865 – värmeåldring av gummi i luft
2. ASTM D471 – vätska med luftkylning (with and without glass tube in the second image)
3. ASTM D471 – vätska med vattenkylning (tillval)

Mer information

Produktbroschyr: Elastocon ageing ovens.pdf


Tillverkare: Elastocon